Plebiscyt “OPOWIEMCI” 2023: REGULAMIN

1. Organizatorką Rankingu Opowiemci 2023: honorujemy twórców jest Beata Skrzypczak prowadząca działania związane z promocją czytelnictwa pod marką Opowiemci:

2. Celem Rankingu jest wskazanie i wyróżnienie twórców internetowych przyczyniających się do promocji i upowszechniania czytelnictwa. Twórców publikujących w mediach społecznościowych między innymi takich jak: Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, na blogu, a także podcasterzy, wydawnictwa i osoby, które debiutowały na rynku wydawniczym w 2022 r.

3. Ranking składa się z dwóch etapów: Pierwszy od 1 marca do 31 października, podczas którego następuje nominowanie twórców. Drugi etap od 1 listopada do 31 grudnia, kiedy odbywa się głosowanie.

Zgłaszanie profili, akcji, zdjęć:

 1. Zgłaszanie profili odbywa się na stronie https://ranking.opowiemci.com/nominujtworce/
 2. Zgłaszanie profili, osób, wydawnictw, odbywa się w terminie od 1.03.2023 do 30.10.2023 roku. Po tym terminie odbywa się końcowe głosowanie.
 3. Zgłaszający zobowiązuje się poinformować profil/osobę o zgłoszeniu do rankingu Opowiemci 2023.
 4. W przypadku gdy dana osoba nie wyraża zgody na udział w plebiscycie, należy poinformować o tym organizatora (Opowiemci) drogą mailową (kontakt@opowiemci.com)
 5. Nominacja oraz udział w rankingu odbywa się dobrowolnie i za zgodą nominowanych.
 6. Dostępna jest możliwość zgłaszania samego siebie.
 7. Zgłoszenia odbywają się w formie anonimowej.

Zasady uczestnictwa:

 1. Do rankingu może zostać nominowany każdy, kto spełnia warunki przedstawione w opisach kategorii. Honorujemy osoby, profile, które regularnie tworzą publikacje o literaturze. Nie ma wymogu ograniczania się wyłącznie do profili bookstagramowych, booktubowych, blogów książkowych, jednak dany twórca musi poświęcać na tematy okołoksiążkowe przynajmniej 50% swojego miejsca w sieci.
 2. Nominować może każdy, kto dobrowolnie wyrazi na to chęć.
 3. Na jedną kategorię mogą przypaść maksymalnie trzy nominacje.
 4. Z jednego adresu e-mail można zagłosować na wybranego twórcę wyłącznie raz.
 5. Ankieta zostaje zakwalifikowana do rankingu, tylko w wypadku jej prawidłowego wypełnienia i zgodnie z podanymi wytycznymi.
 6. Głosy można oddawać do 31 grudnia 2023 roku do godziny 23:59. Po tym czasie głosy nie będę naliczane.
 7. Udział w Rankingu jest bezpłatny i dobrowolny.

Głosujący

 1. Osoba głosująca wybiera twórców / profile, na które decyduje się oddać swój głos, następnie potwierdza swoją tożsamość poprzez wpisania swojego imienia i podania adresu email.
 2. W przypadku wątpliwości dotyczących tożsamości głosującego, używania niedozwolonych praktyk t.j. używania fikcyjnych adresów email, powtarzania adresu email, wykorzystywania obcych adresów email bez zgody właściciela, organizator daje sobie prawo na usunięcie ankiety bez wcześniejszego poinformowania głosującego.
 3. Wszelkie niejasności i podejrzenia o nieuczciwe praktyki będą rozstrzygane na korzyść organizatora.

Głosowanie

 1. Ankieta z listą nominowanych osób znajduje się na stronie https://ranking.opowiemci.com/glosuj/
 2. Głosowanie na wybranych twórców odbywa się od 1 listopada 2023 r. od godz. 00:00:00 do 31 grudnia 2023 r. do godz. 23:59:59. Po tym terminie głosy nie zostaną przyjęte.
 3. Głosy oddawane są na podstawie poniższych warunków:
 • Z jednego adresu email należącego do właściciela skrzynki pocztowej można złożyć wyłącznie jedną ankietę.
 • W każdej kategorii można oddać maksymalnie trzy głosy.
 • Głosujący mogą oddawać głos na samych siebie.
 • Ankiety, które będą składane z nieprawidłowych adresów email, nienależących do właścicieli skrzynek pocztowych, będą usuwane bez możliwości odwołania się.

Wynik Rankingu

 1. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 20 stycznia 2024 roku na stronie https://ranking.opowiemci.com
 2. Zwycięzcy otrzymają statuetkę Opowiemci, która ma za zadanie symbolizować docenienie pracy, jaką twórcy wkładają w rozpowszechnianie czytelnictwa.
 3. Organizator Plebiscytu zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród w plebiscycie.
 4. Osobą odpowiedzialną za weryfikację i analizę zgłoszonych nominacji, jak i wyników, jest Beata Skrzypczak tj. organizator Rankingu wraz z partnerem akcji: serwisem Audioteka.
 5. Wszelkie uwagi, nieprawidłowości proszę zgłaszać na maila: kontakt@opowiemci.com

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej jako: „RODO”] organizator, marka “Opowiemci”, informuje, że:

 1. Wpisane dane służą wyłącznie do przeprowadzenia statystyk po zakończonej ankiecie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika wynikająca z udziału w powyższej ankiecie. Nie zostaną one przekazany osobom trzecim, a po zakończonym rankingu zostaną zarchiwizowane. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych znajdują się na stronie Polityki Prywatności: https://www.opowiemci.com/polityka-prywatnosci/
 2. W przypadku pozyskiwania danych osobowych z wykorzystaniem Formularza administratorem danych osobowych jest Beata Skrzypczak (kontakt@opowiemci.com). Z właścicielem wyżej wymienionych danych osobowych można kontaktować się drogą e-mailową pod adresem: kontakt.rodo@opowiemci.com
 3. Beata Skrzypczak jako administrator danych gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz właściwymi przepisami prawa polskiego w tym zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zgłoszenia nominacji w Rankingu.
 5. Osoba, której dane zostały wskazane w Formularzu i której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem.

Jakiekolwiek pytania lub wątpliwości można zgłaszać pod adresem: kontakt@opowiemci.com